بیمه بدنه خودرو

با خرید بیمه بدنه می توانید اتومبیل خود را در مقابل خطرات تصادف،آتش سوزی،سرقت و پوشش های اضافی از جمله سرقت لوازم،شکست شیشه،بلایای طبیعی و ... تحت پوشش بیمه قرار دهید

انتخاب خودرو

ارزش خودرو و لوازم

تخفیفات

پوشش های اضافی

پوشش های اضافی

تخفیفات خاص

تخفیفات خاص بیمه بدنه